Začíname s Čínštinou

Začíname s Čínštinou

Už dlhšiu dobu sa snažím naučiť čínsky jazyk. Nakoľko ide o jazyk, ktorý je absolútne odlišný a atypický, jeho učenie nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Práve z tohto dôvodu som si pre vás pripravila recenziu na tituly, ktoré sú perfektné pre začiatočníkov a tých, čo s čínštinou iba začínajú.
The first 100 Chinese characters
Tento titul je perfektný pre všetkých, čo sa chcú naučiť čínske znaky. Kniha s názvom The first 100 Chinese characters  ponúka 100 základných znakov, ktorými by mal začať každý žiak.

Ako prvé, čo si na tejto knihe môžete všimnúť je samotný znak vo veľkom vyobrazené, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu každej strany.
Ďalšou časťou tejto knihy je vysvetlenie tohto znaku a jeho výslovnosť aj s intonáciou, ktoré je napísané hneď pod týmto znakom. Ide o základné a doslovné vysvetlenie tohto znaku. Nakoľko je však táto kniha písaná v anglickom jazyku, vysvetlenie symbola je v angličtine.

Treťou a podľa mňa najlákavejšou časťou tejto knihy, vďaka čomu som si bola istá, že je táto kniha tým najlepším možným riešením pre učenie sa základných znakov je použitie týchto slov. Ide o najčastejšie frázy alebo slovné spojenia, kde sa s týmito symbolmi môžeme stretnúť. Opäť tu nájdete aj preklad týchto slovných spojení do anglického jazyka.
Tou najdôležitejšou časťou je ale písanie čínskych znakov krok po kroku. Tieto kroky sú písané a značené do jednotlivých štvorcov tak, aby ste videli každý jeden krok a vedeli ho zopakovať. Krok po kroku až k výslednému celému znaku. A keďže je v čínštine veľmi dôležitý aj smer, ktorým sa čínsky znak píše, tento smer každej novej čiary je zaznačený samotnou šípkou, ktorá vám pomôže perfektne sa naučiť každý čínsky znak. A samozrejme nesmie chýbať ani veľký priestor pre nacvičovanie.

Osobne túto knihu hodnotím veľmi pozitívne. Nakoľko čínština nemá abecedu od ktorej by sa človek mohol odvíjať, týchto základných 100 slov je naozaj nevyhnutných, a to najmä v prípade, že chcete ísť do Číny. Navyše kniha obsahuje aj niekoľko fráz ku každému slovíčku, takže sa môžete z tejto knihy naučiť oveľa viac ako len 100 základných slov.
Slová, ktoré sa naučíte písať patria k úplnému základu, a to napríklad: ja, ty, on, ona, byť, áno, nie, mať, volať sa,… Pričom už z týchto prvých 100 slov budete vedieť napísať základné vety.

Osobne hodnotím túto knihu naozaj veľmi pozitívne, nakoľko náš učiteľ nás neučí pinyin (teda čínske znaky), my sa v podstate učíme iba výslovnosť, a aj to nám ide veľmi pomaly. Práve z tohto dôvodu veľmi pozitívne hodnotím samotnú knihu a jej spracovanie.  Každý znak si v tejto knihe môžete precvičovať hneď niekoľkokrát, a to viac ako 50krát. A myslím si, že vám netreba hovoriť, že ak jeden znak zopakujete 50krát, nie len že sa to naučíte napísať, reálne sa vám tieto znaky vryjú do pamäti až natoľko, že ich budete aj v textoch vedieť identifikovať a samozrejme ich aj o niekoľko týždňov či mesiacov ich budete vedieť napísať.

Pri písaní týchto znakov je použití tzv. čínsky papier pre začiatočníkov, ktorý je zložený z jedného štvorca rozdeleného na 4 rovnaké časti. Je to z toho dôvodu, aby ste svoje písanie čínskych znakov vedeli prepracovať až do absolútnej dokonalosti. Najmä pri zložitejších znakoch vďaka týmto štvorčekom budete vedieť presné umiestnenie, kde by dané „čiary“ mali byť umiestnené tak, aby ste na konci napísali totožný symbol.
Čínske obrázkové jazykové karty
Ak máte záujem naučiť sa výslovnosť a základnú slovnú zásobu, potom vás určite potešia obrázkové karty pre deti, ktoré sú taktiež písané v anglickom a čínskom jazyku.

Tieto obrázkové kartičky obsahujú  veľký obrázok danej veci. Napríklad oleja. Obrázky sú vytvorené tak, aby ste ich mohli identifikovať v čínskych obchodoch, o čo sa vlastne jedná. Totižto náš olej a olej v Číne je zabalený nie len v inom obale, ale aj trocha inak vyzerá. Niektoré obrázky sú porovnateľné so slovenskými produktami, iné veľmi nie, takže ak sa chystáte do Číny, tieto obrázky budú pre vás naozaj veľkou výhodou. Obrázok je vyobrazený na farebnom podklade.

Hneď vedľa (po ľavej alebo pravej strane) nájdete čínsky znak, ktorý korešponduje s daným obrázkom. Čínsky znak je rovnako veľký ako samotný obrázok, takže je veľmi dobre viditeľný. Štvorec v ktorom je vyobrazený čínsky znak obsahuje ešte čínsku výslovnosť a anglický preklad. Texty sú vyobrazené na bielom podklade pre lepšiu čitateľnosť.
V ľavom hornom rohu nájdete výslovnosť tohto znaku spolu s intonáciou, takže sa ho naučíte aj vyslovovať. V pravom dolnom rohu nájdete preklad tohto obrázka a textu do angličtiny, aby ste si boli istí, čo je vyobrazené na danom obrázku.

Celkovo hodnotím túto knihu veľmi pozitívne. Kartičky sú zabalené do „knižnej“ formy vďaka krúžkovej väzbe. Kartičky sú zalaminované v tvrdej väzbe. Kartičky obsahujú základnú slovnú zásobu ako napríklad potraviny, ročné obdobia, časti tela, prírodné živly, skupenstvá, členovia rodiny či slovesá pohybu.
Napriek tomu, že je určená prevažne pre malé deti, v prípade, že s čínštinou iba začínate bude táto metóda veľmi zaujímavá a predovšetkým jednoduchšia ako klasické učenie sa. Vďaka tejto knihe sa môžete naučiť základnú slovnú zásobu využiteľnú v Číne tak, aby ste sa tam nestratili. Podľa môjho názoru teda ide o využiteľnú slovnú zásobu, ktorá sa vám v Číne zaručene zíde.
Family: My Mum and I 
V prípade, že už máte nejakú tú základnú slovnú zásobu za sebou, ktorú môžete nabrať za pomoci týchto kartičiek a 100 prvých čínskych znakov, môžete si vyskúšať samotné čítanie detskej knihy: Family: My Mum and I.

Tento príbeh obsahuje iba základnú slovnú zásobu, vďaka čomu je kniha určená nie len pre deti, ale aj pre začiatočníkov v čínskom jazyku.
Kniha je písaná tak v pinyin (čínskych znakoch), ako aj vo forme výslovnosti, a tak si príbeh môžete užiť aj v prípade, že čínske znaky nemáte na veľmi dobrej úrovni ale chápete veciam písaným vo forme výslovnosti, alebo naopak.
Ku knihe je priložené CD, aby ste mali možnosť vypočuť si samotný príbeh a výslovnosť sa vám mala možnosť dostať aj do uší. Vďaka CD teraz budete môcť počuť intonáciu v čínskom dialógu, no zároveň si vycibriť vašu výslovnosť.

Táto kniha obsahuje základné slovné spojenia, vety a otázky, ktoré sa vám zídu aj v bežnom živote. Kniha vám umožní pochopiť jednoduchú gramatiku, no zároveň vám ešte o čosi zlepší vašu slovnú zásobu. Kniha je orientovaná na bežný dej, ktorý sa vám môže vyskytnúť aj v živote, aby ste videli nie len otázky, ale aj na samotné odpovede. Kniha je doprevádzaná obrázkami pre lepšie pochopenie samotného deja.

Nájdete tu základné slovesá a slová, ktoré určite budete využívať aj v bežnom živote. Ide napríklad o slová ako kamarát, mať rád, mama, ráno,… Kniha obsahuje až cca 300 základných slov a slovných spojení, čo by malo byť korešpondujúce s levelom HSK2 – teda úroveň A2 v čínštine.
 

Comments are closed.