Osobné údaje

Osobné údaje

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie web stránky môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení návštevníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si web stránka lifi.sk môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. jazyk, veľkosť písma a pod.).  Návštevník môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie.
Lifi.sk okrem súborov cookies nespracováva žiadne osobné údaje návštevníkov.