My wishlist

My wishlist

SK: Ktorá žena si nepozerá online stránky a netúži po niektorých veciach? Ja nie som iná a preto som si zo stránky CNdirect.com, vytvorila opäť nejaký ten wishlist 🙂

AJ: A woman who is looking online site and do not desire for some things? I’m not different and therefore I CNdirect.com from the site, once again created some wishlist 🙂

SK: Veľmi sa mi na tejto stránke páči, že si môžete spraviť aj u nich wishlist a takto nestratiť presne to, po čom túžite a nad čím uvažujete. Je to veľmi jednoduché. Stačí sa zaregistrovať (príhlásiť) a už sami si môžete vytvárať svoj wishlist.

Je to veľmi jednoduché. Stačí si otvoriť nejaký produkt a ak sa vám aj po otvorení páči, kliknete na tlačítko „Add to Wishlist“. Produkt sa vám automaticky dá do vašeho wishlistu, ktorý si veľmi ľahko a rýchlo dokážete nájsť.

AJ: I really like on this site that you can do well with them and thus lose wishlist exactly what you desire and what you are thinking of. It’s very simple. Just register (login) and they themselves can create their wishlist.


It’s very simple. Just open a product and if you like even after opening, click on the „Add to Wishlist“. The product automatically gives to your Wishlist, which can very quickly and easily you can find.

SK: Na tejto stránke sa mi mimo ich dobrých cien veľmi páči aj to, že si i bežný človek dokáže troška prilepšiť a to nákupom viacerých kusov. Pri niektorých produktoch treba väčšie množstvo, pri iných si stačí zaobstarať 2 kusy a už máte nejakú tú zľavu (čím viac kusov → tým väčšia zľava).

AJ: On this page I outside of their good prices really like the fact that the average person can also augment a little to purchase several pieces. With some products should be more, in others it is enough to obtain two pieces and you have some around a discount (the more pieces → the bigger discount).

SK: Po niekoľko minútovom prezeraní stránky sa môj wishlist naozaj veľmi pekne rozrástol. A z Wishlistu si už veľmi ľahko a pohodlne vložíte veci do košíka. A ak si v košíku necháte veci aj pár dní, nič sa nedeje. Produkty vám tam stále ostanú.

AJ: After several minutes, the viewing site is my wishlist really grown nicely. And Wishlist have been very easy and convenient to insert things into the cart. And if you leave things in a basket and a few days, nothing happens. Products will still remain there.


SK: V mojom wishliste nájdete napríklad malú listovú kabelku, ktorá je síce vo viacerých farbách, no mňa oslovila najmä tyrkysová. Čiernu mini MP3-ku,  zopár reproduktorov (ktoré sa mne osobne naozaj zídu prakticky všade 😀 v škole, na tréningu ale aj doma či na záhrade). Samozrejme nemôžem zabudnúť ani na pár dekorácií do bytu, ako napríklad rôzne nálepky na stenu. A v neposlednom rade nemôžem zabudnúť ani na oblečenie, kryt na mobil či bojové veci, ktoré som si v tomto e-shope našla. 
AJ: In my Wishlist we can see for example, folic small purse, which, though in different colors, but especially turquoise approached me. Black mini MP3 player, some speakers (which I personally really come together virtually everywhere 😀 in school, in training but also at home or in the garden). Of course I can not forget the few decorations in the apartment, such as the various stickers on the wall. And finally I can not forget the clothes, cap mobile phone or fighting things that I have in this e-shop found.

8 thoughts on “My wishlist

  1. Ďakujem za každý komentár, ktorým ste ma poctili 🙂 Mne osobne padlo na tejto stránke veľmi veľa vecí do oka, no boli 4 veci, ktorým som nemohla odolať. 2 vystihovali moje ja (a boli oveľa lacnejšie ako na SR) a dve ma oslovili 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *