Nákup na CNdirect.com / Purchase on CNdirect.com

Nákup na CNdirect.com / Purchase on CNdirect.com

Prednedávnom ste mali možnosť vidieť môj wishlist na CNdirect.com, kde ma oslovilo naozaj veľké množstvo produktov. Ja osobne som niektorým (najmä kvôli cene), nevedela odolať a tak som si ich musela zakúpiť. Ceny (dokonca i s poštovým) sú o niekoľko eur lacnejšie, čo sa mi naozaj veľmi páči. A preto som sa rozhodla pre pár vecí, ktoré ma dokonale vystihnú 🙂

Lapy 

Ako ste sa už o mne mohli dočítať, už niekoľko rokov (16. septembra to bolo 7 rokov), chodím na Kung-Fu a naozaj veľmi ma to baví. Kung-Fu je môj život a neviem si bez neho predstaviť ani jeden týždeň. Práve preto som si kúpila do svojej vlastnej výbavy lapy na boxovanie.

Môj otec kedysi chodil na Taekwondo a myslím si, že je to určite lepší spôsob, akoby sme sa mali postaviť proti sebe a začať sa biť (je nepríjemné, keď sa máte biť so svojim otcom), a takéto boxovanie neublíži ani jednému, ani druhému a to aj keď človek, ktorý drží lapu je podstatne slabší, ako ten, kto do nej udiera.

Ja osobne som si kúpila rovno dve lapy a to preto, aby som mala na každú ruku jednu. Je oveľa efektívnejšie, keď sa človek musí sústrediť kam a kedy udrieť, ako iba udierať do jednej lapy – mimo toho, že si človek tak neprecvičí svoju reakciu, rýchlosť a reflexy, pri reálnej bitke tiež človek nepovie „HEJ SEM MA UDRI“.

Lapy majú rozmery 24 x 20 x 5 cm. Na zadnej strane je pripevnená bez prstová rukavica do ktorej si človek navlečie ruku a ešte sťahovacie putko na zápästie, aby sa človeku lapa z ruky nevyšmikla. Cena jednej lapy je 2,75 USD + poštovné do SR 1,57USD, ale pri odbere dvoch kusov je cena už 2,46USD s poštovným 3,15USD. Celkovo ma lapy vyšli na 8,07USD, čo je v prepočte cca 7,23€ za obe lapy spolu s poštovným, čo je podstatne lepšia cena, ako u nás na SR (o takmer 10€).

V ponuke je aj lacnejšia varianta – lapy v čiernom prevedení za 1,92USD, avšak mne osobne padli do oka červené.


ENGLISH VERSION

As you already could read about me, for several years (16 September it was seven years), I go to Kung Fu and me really enjoy it. Kung-Fu is my life and I can not imagine him without even one week. That’s why I bought into their own mitts for boxing equipment.

My father once went to Taekwondo and I think it’s definitely a better way, as if we should stand against each other and start hitting (it is annoying when you are hitting with his father), and such boxing hurt either one or the other even if the person who holds Pads is much weaker than one who strikes do it.

Personally, I bought two straight paws and therefore that I had one on each arm. It is much more effective when one needs to focus where and when to strike, as only one pads to knock – off that a man so dont exercise its reaction speed and reflexes in real battle he also tells „HEY SEM hit me.“

Pads have dimensions 24 x 20 x 5 cm. On the back is fitted without gloves in which a man slipped onto his hand and even folding wrist strap to the hand of man Pads not slip out. The price of one Pad is $ 2.75 + postage SR 1,57USD, but when taking two pieces, the price has 2,46USD postage 3,15USD. Overall, the pads came to 8,07USD, which is the equivalent of about € 7.23 for both pads together with postage, which is significantly better price than us on SR (almost € 10).

It also offers a cheaper option – pads in black for 1,92USD, but personally I caught the eye red.

4 thoughts on “Nákup na CNdirect.com / Purchase on CNdirect.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *