Učíme sa na čínske testy – čínsky jazyk + gramatika

Učíme sa na čínske testy – čínsky jazyk + gramatika

Aj na Slovensku je možné testovať sa na rôzne úrovne čínskeho jazyka. Ak aj vy máte záujem pripraviť sa na jeden z HSK testov, a tak mať certifikát o svojich čínskych vedomostiach, na stránke www.chinesepointshop.cz je možné nájsť si nie len prípravné simulácie testu, ale aj učebnice, ktoré vás pripravia na tento level. A keďže som len prednedávnom absolvovala HSK1 test (A1 level z čínskeho jazyka), tak sa už teraz začínam učiť na HSK2 test – teda A2 level.
Na úrovni HSK2 je potrebné vedieť cca 300 slov a jednoduchú gramatiku. Test sa skladá z dvoch častí, a to počúvanie a čítanie.

HSK Standard Course 2 + HSK Standard Course 2 workbook 
Knihu a cvičebnicu z ktorej sa plánujem učiť je HSK Standard Course 2 a HSK Standard Course 2 workbook
Tieto učebnice sú písané v anglickom jazyku, pričom čínština je písaná v znakoch no zároveň aj v ústnej forme. K učebnici je tiež priložené CD na počúvanie, aby si človek zvykol aj na výslovnosť, a tak nemal problém s počúvaním.

Čo sa týka učebnice, je tvorená prevažne na báze krátkych dialógov, ktoré obsahujú novú slovnú zásobu. Každý z týchto dialógov je preložený taktiež do anglického jazyka, aby si človek mohol všimnúť čínsku gramatiku, no zároveň si všetky texty mohol preložiť a chápal každému dialógu. Dialógy sú doprevádzané obrázkom pre lepšie pochopenie daného textu a jednoduchšie naučenie sa novej slovnej zásoby. Pod dialógmi sa zároveň nachádza nová slovná zásoba, pričom každý dialóg má cca 2-3 nové slovíčka.

V knihe tiež nájdete rôzne cvičenia ako napríklad priraďte k obrázkom správny názov – toto cvičenie je opäť založené na novej slovnej zásobe.
Cvičenia podporujúce novú slovnú zásobu, poprípade na precvičenie starej slovnej zásoby, ako napríklad obrázky s popisom, dopisovanie antoným k slovám, napísanie názvu objektu k obrázku,…

V neposlednom rade tu nájdete vysvetlenie nových slov, ich použitie vo vete, vysvetlenie jednoduchej gramatiky, pomoc pri písaní nových čínskych znakov a ich využitie ale aj prácu vo dvojici. Toto všetko sa nachádza v každej lekcií tejto učebnice, pričom sa v učebnici nachádza 15 lekcií.
Na konci učebnice nájdete slovnú zásobu potrebnú na HSK2, ktorá je zoradená podľa abecedy spolu s anglickým prekladom, označením o aký slovný druh ide, a taktiež v ktorej lekcií sa toto slovo nachádzalo.

Pre oživenie sa v knihe nachádzajú aj rôzne kultúrne obrázky spolu s textom, ktoré nám priblížia čínsku kultúru.
Kniha je tvorená na báze novej slovnej zásoby + cvičení, takže sa človek veľmi rýchlo dokáže naučiť novú slovnú zásobu, ktorú si zároveň aj precvičí. Táto kniha je podľa anglických stránok označovaná za jednu z najlepších kníh na výučbu jazyka a prípravu na samotné testy. Kniha je určená aj na samoštúdium.

Čo sa týka cvičebnice, tá je tvorená skôr na báze prípravy na samotný HSK test. Ku každej lekcie sú prispôsobené cvičenia na novú slovnú zásobu, a taktiež opakovanie starej slovnej zásoby, pričom všetky cvičenia sú robené na báze HSK testov. To znamená, že obsahuje rovnaké cvičenia, ako sa budú vyskytovať pri samotnom HSK teste.
Ku knihe je priložené CD-čko, na precvičovanie si počúvania. Pri počúvaní najdete všetky cvičenia, ktoré sa budú vyskytovať aj pri HSK2 teste, a to:

  1. Slovná zásoba (true/false) – k obrázku treba určiť, či ide alebo nejde o slovo, ktoré bolo povedané
  2. Rozhovor + obrázok – k 6 obrázkom budú postupne pustené 6 rozhovory, pričom je treba prideliť písmeno obrázkov, ktoré súvisia s daným rozhovorom
  3. Priradiť vetu k obrázku – na výber budete mať niekoľko viet s niekoľkými obrázkami, pričom je potrebné správne zaradiť vety s obrázkami
  4. Odpovedať na otázku – zakaždým budete mať k vypočutiu krátky rozhovor, za ktorým vás bude čakať otázka, na ktorú treba správne odpovedať. Na výber budete mať z troch možností.
  5. Podstata rozhovoru – podobne ako pri 4 časti, avšak v tomto prípade musíte nájsť podstatu konverzácie


Taktiež tu nájdete aj úlohy zamerané na čítanie – čo je druhou časťou oficiálneho HSK2 testu. Konkrétne:

  1. Obrázok + text – priraď texty k obrázkom
  2. Doplň – doplň slovo do vety
  3. True/false – k dispozícií je pár viet alebo rozhovor, pričom následne treba odpovedať na otázku či ide o pravdu alebo lož
  4.  Priraď – pospájaj vety


V prípade, že si zakúpite iba túto učebnicu spolu s  cvičebnicou, som si istá, že budete dosť dobre pripravení na HSK2 skúšku. Ak však túžite po ešte dôkladnejšom pripravení na skúšky, určite odporúčam zakúpiť si ešte nejakú knihu obsahujúcu cvičné testy na skúšky, ktoré môžete nájsť aj na tejto stránke. Ja mám doma aj takúto knihu na HSK2 i HSK1 testovanie.
Základná gramatika
Opäť ide o knihu, ktorá je písaná v anglickom jazyku. Kniha Basic Patterns of Chinese Grammar porovnáva anglickú a čínsku gramatiku, pričom ju vďaka tomuto porovnaniu dokáže veľmi ľahko vysvetliť, a taktiež priblížiť každému záujemcovi o čínsky jazyk.

Jej veľkou výhodou sú aj samotné príklady, ktoré sú písané tak v anglickom ako aj čínskom jazyku, aby bola gramatika oveľa lepšie priblížená čitateľovi a študentovi. Navyše je to lepšie nie len pre pochopenie, ale aj pri používaní.
Jedným zo základných príkladov je napríklad, že sa v angličtine a častokrát aj v slovenčine tvoria vety spôsobom: kto, čo, kedy, kde. I play football at 5:00. (Ja) hrať futbal o 5:00. V čínštine však poviete najprv kto, potom kedy, kde a až nakoniec čo. Teda by ste v čínštine povedali túto vetu formou: Ja o 5:00 hrám futbal.

Ďalším príkladom je napríklad veta: (Ja) som včera spala u kamaráta. V čínskom jazyku by sme však povedali: ja som včera u kamaráta spala. Skrátka when and where (kedy, kde), má prednosť pred tým, o čo sa jedná. Kdežto v slovenskom ale aj anglickom jazyku má prednosť čo sa dialo pred tým, kedy a kde sa to dialo.
Samozrejme, nájdete tu aj rozdiely medzi rôznymi slovami s rovnakým významom a kedy ich používať. Slová s rovnakým významom, ktoré sa však používajú v iných prípadoch.

Poprípade tvorenie rôznych časov, a skrátka všetko potrebné pre ovládanie základnej gramatiky, ktorú je samozrejme možné využívať v každodennom živote. Táto gramatika vám samozrejme veľmi dobre pomôže aj pri testoch a pripravovaní sa na testy, nakoľko si skoršie povšimnete to, čo potrebujete vedieť. A taktiež v prípade doplňovacích úloh skoršie pochopíte, čo vám vo vete chýba a čo treba doplniť.
Každá gramatika je zadelená do menších „kapitoliek“, takže veľmi jednoducho a bez problémov nájdete v knihe práve to, čo práve potrebujete.

Musím sa priznať, že s čínskou gramatikou som mala veľmi veľký problém. Hoc mám učiteľa čínštiny, gramatiku mi nedokáže vysvetliť nie len kvôli rečovej bariére (jeho angličtina nie je perfektná), ale aj kvôli tomu, že sa gramatiku nikdy nemusel učiť, a tak má vety gramaticky správne bez rozmýšľania.
Táto kniha mi v gramatike veľmi dobre pomohla, a musím ju naozaj odporúčať. Som si istá, že ak by som sa chystala do Číny na letnú školu či ročnú školu čínštiny, zaručene by som si túto príručku zobrala so sebou, aby som mala možnosť lepšie si zdokonaliť gramatiku a v prípade problémov s pochopením, by som si gramatiku mohla doštudovať aj z tejto knihy. Myslím si, že je pre tých, čo sa čínsky jazyk naozaj chcú naučiť nevyhnutá.

 

Comments are closed.